Retourneren | Garantie

Retourneren | Herroepingsrecht

Retouradres:

reiskofferdealxxl

Dronenweg 71

2411HB

Bodegraven Nederland

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie onderaan deze pagina), maar bent hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
Soms is het mogelijk om gratis te retourneren via de Pickup parcelshop. Als u hier gebruik van wenst te maken, kunt u contact opnemen met ons. Vaak zit er bij uw bestelling een retourlabel of kunt u deze aanvragen bij ons. Plak het retourlabel op de doos en breng het pakket daarna naar een van onze Pickup parcelshops. Wanneer u zonder voorafgaande melding of met een andere vervoerder wenst te retourneren, komen de directe kosten voor het terugsturen voor uw eigen rekening.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”Modelformulier Voor Herroeping PDF

“Download Modelformulier Voor Herroeping PDF”

GARANTIE

7.1

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wij geven 6 maanden garantie op door ons geleverde artikelen.

Deze extra garantie doet niets af aan bovengenoemde wettelijke garantie.

De garantie gaat in op de aankoopdatum zoals die op uw factuur vermeld staat. 

Bewaart u de factuur dus goed.  Deze heeft u namelijk nodig mocht u aanspraak willen maken op de extra garantie.

Bij vragen mail naar:

Chaimae Essanoussi-Asbaghi

Dronenweg 71, 2411HB Bodegraven

contact@reiskofferdealxxl.nl